Opći uvjeti poslovanja

1. Opći uvjeti poslovanja

Sve isporuke, usluge i ponude od Vizavi obrt za usluge informacijskog društva, Braće Vajs 4, vl.Sven Kramar, (u nastavku "Nalogoprimac"), odvijaju se isključivo na temelju ovih Općih uvjeta poslovanja( u daljnjem tekstu Opći uvjeti). Važeći su za sve buduće poslovne odnose između Nalogoprimca i klijenta, koje je zaključio Nalogoprimac sa klijentom za sve proizvode i usluge koje nudi Nalogoprimac, a posebno za isporuku, usluge ili ponude za klijenta. Za odstupanja, suprotnosti i dopune Općim uvjetima Nalogoprimca, potrebna je pismena suglasnost nalogoprimca da bi bila važeća.

2. Ponuda i Sklapanje ugovora

2.1. Sve ponude od nalogoprimca su slobodne i nisu obvezujuće. Klikom na gumb "Potvrdi", nakon što ste odabrali proizvod i poslali datoteke, (ovisno o raspoloživosti proizvoda), dajete obvezujuću narudžbu proizvoda koji se nalaze u košarici. Potvrda primitka Vaše narudžbe, slijedi kroz slanja automatskog E-Maila, sa potvrdom ostvarenja kupoprodajnog ugovora.
2.2. Detalje ugovora o Vašoj narudžbi pohranjujemo, kako bismo bili u mogućnosti vaše prošle narudžbe poslat na Vaš E-Mail ili omogućiti uvid u našem Login-Području na našoj Web stranici, ako ste registrirani kao kupac. Naknadne dopune ili izmjene ranijih sporazuma (i drugih ugovora) nisu važeće bez pisane potvrde istih. Za pravni odnos između nalogoprimca i kupca su jedino i samo pisane forme(E-Mail, Fax, Pismo) važeće.
2.3. Osoblje za korisničku podršku, nije ovlašteno da donosi usmene sporazume za kupcem koji odstupaju od ovih Općih uvjeta i internet cijena. Kod narudžba većih u protuvrijednosti od 100€ , imamo pravo zahtijevati polog ili cijeli iznos narudžbe. Kod narudžba sa isporukom na treću osobu slovi naručitelj kao nalogodavac. Naručitelj snosi isključivu odgovornost za svoje datoteke i podatke za tisak.(Zaštita autorskih prava).
2.4. Kod narudžba za račun treće osobe(u svoje ime,ili ime treće osobe),stoje naručitelj i primatelj računa zajedno kao nalogodavci. Kada dolazi do kasnije izmjene podataka na računu, nakon izvršenog fakturiranja računa na zahtjev naručitelja, na nekog drugog primatelja računa, to znači prešutnu suodgovornost primatelja računa. Kod takve promjene računa garantira naručitelj da postoji suglasnost primatelja računa.

3. Cijene i opcije plaćanja

3.1. Cijene- Sve navedene cijene od nas ne predstavljaju ponudu, one ostaju slobodne i neobvezujuće Za Hrvatsku: Sve cijene uključuju pakiranje (standardna dostava) i Pdv. Za Inozemstvo: Sve cijene uključuju pakiranje uvećane za cijenu dostave.
3.2. Promjena cijene-inducirane promjene (Račun primatelja, adresa isporuke, način dostave) od naručitelja nakon prihvaćanja narudžbe dovode do promjene cijena ako su zatražene. Ovi dodatni troškovi se naplaćuju (62kn Netto), osim ako se nalogoprimac dobrovoljno odriče ovih troškova bez informiranja naručitelja.
3.3. Plaćanje
Primamo samo opcije plaćanja koje se mogu pri procesu narudžbe odabrati( Vidi i 6. Dostava i troškovi isporuke).
b)kod vrlo velikih predradnji koje nastaju kod nalogoprimca, nalogoprimac ima pravo zahtijevati odgovarajuću akontaciju. To je slučaj za posebne i velike narudžbe, koje zahtijevaju velike količine boje, papira, kartona ili vrlo visoke cijene materijala koji su potrebni za izvršenje narudžbe.
c) ako eventualno postoje starija dugovanja naručitelja kod nalogoprimca, nalogoprimac je ovlašten, unatoč drugačijim odredbama, prvo naplatit starija dugovanja. Nalogoprimac će obavijestiti naručitelja o izvršenoj naplati. Već nastali troškovi i eventualne kamate ovlašćuju nalogoprimca zaračunati troškove, zatim kamate i naposljetku glavnu uslugu.
d) Ukoliko postoje od strane kupca kašnjenje nepodmirenih obveza prema nalogorpimcu, bit će sva postojeća potraživanja odmah važeća.
e) Nenaplativost i dodatno osiguranje: Nalogoprimac na određenu vrijednost narudžbe može protiv kupca pri nemogućnosti naplate zatražit dodatno osiguranje. U danom slučaju,nalogoprimac može pri negativnom kreditnom izvještaju, promijenit način plaćanja. U slučaju da se kupac ne slaže sa drugim načinom plaćanja, može stornirati narudžbu bez dodatnih troškova.

4. Podaci za tisak, Potvrda podataka za tisak i Promjena podataka za tisak

A - Podaci za tisak, Potvrda podataka za tisak

4.1. Nalogoprimac ima pravo odbiti nalog zbog njihova sadržaja, porijekla ili tehničkog oblika, u skladu sa objektivno opravdanim načelima nalogoprimca ako su za njega nerazumna ili ako njihov sadržaj krši zakone ili službene propise. U slučaju saznanja nakon prihvaćanja naloga nalogoprimac je ovlašten odbit nastavak ispunjenja ugovora .
4.2. Nalogoprimac je ovlašten odbiti naloge posebno kada tiskani materijali sa svojim sadržajem služe za organizatore ili za organiziranje manifestacija koje pozivaju na nasilje protiv osoba ili institucija potencijalno opasne za maloljetnike koji se okreću protiv temeljnih načela demokracije koje predočuju pornografski sadržaj ili karakter sadržaj koji širi ideologije koje nisu poticanje ili nacionalističko huškačke ili sadrže teroristički karakter u pozadini. Nalogoprimac izvršava osim iznad navedenih, sve naloge za tisak od nalogodavca dostavljenih datoteka , ukoliko nije pismeno (E-Mail. Fax ili pismo) drugačije dogovoreno.
4.3. Kod prijenosa podataka, klijent mora koristiti odgovarajuće programe zaštite za računalne viruse. Kupac je u potpunosti odgovoran za točnost podataka. Odnosi se i kada dolazi do greške prijenosa podataka, koji nisu u odgovornosti nalogoprimca.
4.4. Kod nejasnoća može nalogoprimac proizvoljno poslat jedan Screenproof. Ovo je besplatna usluga, koja služi za ispunjenje naloga. Kroz odgodu isporuke koja rezultira time, nismo u stanju preuzeti odgovornost.
4.5. Format datoteke: Podaci se moraju dostaviti u formatima koji su navedeni na našim Web stranicama. Za nepoštivanje istih, ne preuzimamo odgovornost pri eventualnim greškama.
4.6. Molimo obratite pozornost da ste kod narudžbe odabrali željeni format, da se izbjegnu kasniji nesporazumi. Kod ispisa iz Adobe Reader programa, ovdje je važno kod točke" stranicu prilagodit i opcije kod "veličina" odabrat "stvarna veličina", da možete ocijenit stvarnu veličinu fontova, proporcija i slova. U slučaju da nemate instaliran na računalu Adobe Reader, možete ga besplatno preuzeti na stranici: http://get.adobe.com/de/reader/

B - Promjena narudžbe

Nalogoprimac ima pravo, ali nije obvezan, potrebne predradnje na dostavljenim podacima, nakon konzultacije sa klijentom izvršiti, ako je to u ekonomskom smislu klijenta ili pridonose pridržavanu termina izrade narudžbe. Takav rad naplaćuje se sukladno vremenu potrebnom za provedbu istih. U slučaju da klijentu ispadaju veći troškovi od deset posto ukupne vrijednosti narudžbe (minimalno 250kn, uključen Pdv), potrebna je suglasnost klijenta za provedbu istih.

5. Storniranje (otkazivanje) narudžbe

Kod otkazivanja narudžbe ili nedostavljanju podataka do ugovorenog termina, naknada iznosi 160kn. ako su već izvršene usluge iznad naznačenog iznosa, naplaćuju se po iznad navedenoj osnovi.
5.2. Kod otkazivanja narudžbe od strane naručitelja, kada je već započet proces obrade narudžbe, zadržava si nalogoprimac pravo ispostave računa i naplate prouzročenih troškova proizvodnje ili troškove stanke stroja.

6. Dostava i troškovi dostave

Općenito važi: Sa plaćenim računom su nalog za izradu i dostava materijala potvrđeni za izradu.

6.2. U EU i ne-EU zemljama: Naravno dostavljamo i u inozemstvo. Molimo Vas stupite sa nama u kontakt, da vas informiramo i uskladimo troškove dostave i carine. Za zemlje koje nisu članice EU mogući su dodatni troškovi carine i pristojbe kao što su: Porez na Uvoz i uvozne carine za koje je težina robe mjerodavna.
6.3 Svi naznačeni rokovi dostave na našoj web stranici, E-Mail-u ili potvrdi narudžbe su neobvezujući. Zahtjev za naknadu štete, zbog nepridržavanja naših rokova isporuke, kao i djelomične isporuke, nisu mogući.
6.5. Dostava i adresa dostave: Za sve isporuke i usluge, klijent ima pravo na djelomičnu isporuku ili uslugu do 10% naručene količine. Isporuka se uobičajeno odvija preko DPD službe(pogledaj točku 11.6) na adresu naznačenu od strane naručitelja. Kod eventualne promjene adrese dostave (moguće povezana sa troškovima, pogledaj točku 3.2) potrebno je pismeno odobrenje nalogoprimca. Kod narudžba sa dostavom na treće osobe slovi naručitelj kao nalogodavac.Za narudžbe sa dostavom na treće osobe, kada treća osoba dolazi u posjed robe i služi za ostalu upotrebu dostavljene robe, slove naručitelj i primatelj pošiljke zajedno kao nalogodavci. Kod prosljeđivanja takvog naloga prema nalogoprimcu, garantira prešutno nalogodavac da postoji suglasnost i punomoć od strane primaoca pošiljke. Nalogodavac zadržava pravo da kod većih pošiljaka angažira usluge špedicije. Nalogodavac može uz nadoplatu usuglasit i ostale načine dostave. Za ovaj način dostave potrebna je pismena suglasnost.

7. Šteta nastala prilikom transporta

7.1. Nakon što je roba napustila našu tvornicu, rizik prelazi na kupca. Mjerodavan je početak utovara robe. Ove odredbe su važeće i za isporuku djelomičnih pošiljka ili usluga koje je nalogoprimac preuzeo.
7.2. Ako roba bude isporučena sa uočljivom štetom od transporta, molimo Vas reklamirajte takve greške odmah kod dostavljača i kontaktirajte nas što je brže moguće.
7.3. Ukoliko ste primili robu bez primjedbi, potvrdite dostavljaču primljenu robu bez prigovora. Kasnija reklamacija je isključena.

8. Periodični poslovi

Ugovori za kontinuirane poslove mogu se otkazati uz otkazni rok od tri mjeseca od kraja mjeseca u pisanom obliku putem E-Maila ili Faxa.

9. Raskid ugovora

9.1. Imate pravo bez obrazloženja ovaj ugovor raskinuti. Ovaj rok za raskid ugovora iznosi četrnaest dana od dana, kada ste Vi ili od Vas ovlaštena treća osoba, koja nije prijevoznik, preuzeli robu u vaš posjed.
9.2. Da biste ostvarili svoje pravo na raskid, potrebno nas je obavijestiti sa obrazloženjem vaše odluke, (npr. sa pismom ili E-Mailom) u roku od četrnaest dana, o raskidu ovog ugovora. Raskid ugovora poslati na : Vizavi, Braće Vajs 4, 40000 Čakovec.  E- mail: info@yesprint.hr.
9.3. Za poštivanje važećeg roka za raskid ugovora, dovoljno je poslati poruku da nas obavještavate o pravu na raskid ugovora, unutar važećeg roka za raskid ugovora.
9.4. Posljedica raskida ugovora Ukoliko ovaj ugovor raskinete, naša obveza je sva plaćanja koja smo od Vas zaprimili, uključujući troškove dostave( sa iznimkom dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da ste odabrali drugačiji način dostave od ponuđene) vratiti bez odgađanja i najkasnije u roku četrnaest dana od dana Vaše zaprimljene poruke o raskidu ovog ugovora. Za povrat plaćanja koristimo istu metodu kojom je bila zaprimljena Vaša uplata, osim ako je izričito sa Vama dogovoren drugačiji način, ni u kom slučaju ne dolazi do dodatnih troškova za Vas pri povratu novčanih sredstava. Mi dolazimo po robu. Mi snosimo troškove povrata robe. Vi trebate snositi troškove eventualno ukoliko je došlo do smanjenja vrijednosti robe kod kontrole stanja, svojstva i funkcionalnosti prilikom Vašeg ophođenja sa robom.
9.5. Pravo na raskid ovog ugovora ne odnosi se na sljedeće ugovore: Ugovori koji su sklopljeni za isporuku robe, koja nije unaprijed izrađena i za koju je izradu potreban individualni odabir ili namjena mjerodavna od strane potrošača ili koja je jasno na osobne potrebe potrošača izrađena. To se odnosi na sljedeće proizvode: Letci; Lijepljeni uvez; Preklopni letci; Brošure; Vizitke; Plakati; Memorandumi; i Pisaći blokovi kao i Podmetači za pisaći stol.

10. Reklamacija i Garancija

10.1. Svi tiskani proizvodi mogu sadržavati mala odstupanja u boji i formatu koje nije moguće reklamirati(Tolerancija), kao i u postojećim originalnim tiskanim uzorcima /Proof(kontroli)ili drugim tiskanim materijalima. Bez prisutnosti originalnog uzorka, kontrole boje ili probnog otiska, nalogoprimac je oslobođen svake odgovornosti. U završnoj obradi moguće je odstupanje u rezanju i preklapanju do 2mm.
10.2. Izlizane boje i tragovi proizvodnje kod nelakiranih proizvoda kao uzrok reklamacije je isključen. 10.3. Za odstupanja u kvaliteti upotrijebljenog materijala odgovara nalogoprimac samo do iznosa cijene naručenog naloga.
10.4. Nedostatak jednog dijela isporučene robe, ne ovlašćuje na potraživanje cijele pošiljke. Za štetu, koja se ne odnosi na isporučenu robu, nalogoprimac ne preuzima odgovornost.
10.5. Ako na dostavljenoj stvari/proizvodu/ usluzi poduzimaju se promjene od nalogodavca ili trećih osoba, odgovornost nalogoprimca je isključena, osim ako, nalogodavac dokaže da poduzete promjene nisu uzrok greške ili štete. Ova regulativa važi i za dokumente ugovora. Ako nalogoprimac ne primi u roku od sedam radnih dana nakon izručenja robe prigovor na očigledne nedostatke, smatraju se odobrenima. Ako su letci/ tiskani materijali već djelomično razdijeljeni, reklamacija nije moguća. Kod prihvaćanja reklamacije odnosno novog tiska od strane nalogoprimca, reklamirana roba se potražuje u punoj nakladi i dolazi se po nju. Reklamacije na temelju dostavljenih podataka koji sadrže greške nije moguće uvažiti. Nalogoprimac ne odgovara, kada nalogodavac bez potvrde nalogoprimca poduzima promjene na nedostacima na dostavljenom proizvodu ili daje trećim osobama dozvolu za poduzimanje istih što otežava ili čini nemogućim utvrđivanje nedostataka.

11. Odgovornost i naknada štete

11.1. Zahtjevi za naknadu štete od strane nalogodavca na materijalne nedostatke su isključeni, ako nije pismeno (E-Mail ili fax) obavijestio nalogoprimca na nedostatak u roku od četrnaest dana od isporuke robe.
11.2. Odgovornost nalogoprimca na naknadu štete, iz bilo kojeg pravnog razloga ( posebno kod kašnjenja isporuke, nedostacima i ostalih povreda dužnosti), je na vrstu ugovora, predvidivu štetu, ograničena.
11.2. Iznad navedena ograničenja odgovornosti ne važe za odgovornost pri namjernom ili grubom nemaru nalogoprimca, za garantiranu kvalitetu, povredi života, tijela, zdravlja ili Zakona o proizvodima.
11.4. Šalje li nalogoprimac na zahtjev nalogodavca robu na drugo mjesto od mjesta izvršenja, odgovornost prelazi na nalogodavca, nakon što nalogoprimac preda robu, špediciji, autoprijevozniku ili drugom obliku ili osobi za transport robe. ovo nije važeće ako je nalogodavac ujedno i potrošač.
11.5. Pravo klijenta na naknadu štete su, ovisno o sljedećim odredbama isključene, ako je šteta prouzročena namjerno ili krajnjom nepažnjom, To vrijedi i za blagu nemarnu štetu prouzročenu od strane naših pomoćnika.
11.6. Gore navedeno isključenje odgovornosti nije važeće ukoliko smo znatno prekršili ugovornu obvezu; naša odgovornost ograničena je predvidivim štetama, vrstom ugovora. Posebice nalogoprimac ne snosi odgovornost za gubitak poslovne dobiti, odnosno izgubljene štednje. To se odnosi i na svu štetu nastalu od naših zaposlenika, zastupnika i pomoćnika. Svaka pošiljka, pri kojoj je uočljivo oštećenje, nalogodavac je prihvaća samo kada je utvrđena šteta od strane špeditera /DPD/Ciblex/ UPS/GLS/DHL/Hrvatske pošte/vozača. Ako ona izostane, izgubit će te pravo na zahtjev na naknadu štete od nalogoprimca.
11.7. Narudžba kontrole datoteka(podataka)!Kod narudžbe kontrole podataka kontroliramo vaše dostavljene podatke za tisak na rezoluciju, rez, format datoteke. ovu dodatnu opciju možete ka svakom proizvodu dodatno naručiti. Ne preuzimamo odgovornost za pravopisne greške, odlomke, reprodukciju boja ili problema koji rezultiraju prekoračenjem maksimalne zasićenosti bojom od 280%. Načelno ne kontroliramo postavke pretiska i poziciju pregiba i perforacijskih linija, kako ovdje stoje očekivanja od dizajnera u prvom planu.
11.8. Nadalje, potrebno je da nalogodavac obavijesti, kada datoteka sadrži naslovnu stranicu i poleđinu. Ukoliko je dostavljena samo jedna stranica, proizvod će biti otisnut samo jednostrano.
11.9. Kod preklopnih letaka potrebno je vanjske i unutarnje stranice jasno definirati. Samo kod specifikacije upotreba datoteke, može ispravnost biti zagarantirana.
11.10. Za vodene žigove ispod 5%, nalogoprimac ne preuzima odgovornost.
11.11. Da možemo jamčiti za proizvodnju bez problema, obavezno je da nalogodavac nalogoprimcu dostavi datoteke na raspolaganje sukladno zadanim normama.
11.12. Svi zapisi koji su u drugačijem modusu boja od propisanih, bit će automatski konvertirani u zahtijevani profil boja , bez povratne informacije kod nalogodavca. Kod te preinake nije moguće preuzeti jamstvo za promjenu boja.

12. Zadržavanje prava vlasništva

12.1. Kada je nalogodavac ujedno i potrošač, roba ostaje vlasništvo nalogoprimca do potpune naplate iznosa računa. Kada je nalogodavac poduzetnik, zadržava se vlasništvo nad robom do potpune naplate svih potraživanja iz poslovnog odnosa.
12.2. Pravo na prebijanje pripada nalogodavcu, kada su sve protutvrdnje pravno utvrđene, ili su priznate i nisu osporene od strane nas. U zadržavanje prava vlasništva pripadaju između ostalog i savjetovanje, tiskani proizvodi, usluge oko tiskanih proizvoda.
12.3. Nalogodavac je obvezan, uvjetno isporučenu robu, za nalogoprimca neotuđivo sačuvati.

13. Autorsko pravo

13.1. Tiskani proizvodi i elektroničke objave izrađuju se iz sadržaja dostavljenog od strane nalogodavca. Kao nalogoprimci nemamo utjecaj na dostavljeni sadržaj. Nalogodavac jamči nalogoprimcu, da posjeduje odgovarajuća prava, za korištenje, proslijeđivanje, objavljivanje svih dostavljenih podataka (uključujući tekst i slike ) . Nalogodavac odgovara i jamči da za produkciju od njegove strane dati podaci ne krše zaštitu ili autorska prava trećih osoba, i da tiskani proizvod ne sadrži nepošteno tržišno natjecanje.
13.2. Nalogodavac oslobađa nalogoprimca bilo kakve pravne odgovornosti prema trećim osobama dotičnih povreda zakona.

14. Nalog / Povjerljivost podataka

14.1. Sa svim podacima predanih nalogoprimcu postupat će se brižno. Dostavljeni predlošci, primjerci, uzorci, datoteke ili CD/DVD/USB-Stick u svrhu kontrole, eventualno reklamacije nije moguće poslati natrag.
14.2. Odgovornost snosi nalogoprimac pri oštećenju, gubitku iz bilo kojeg razloga, samo kada postoji namjera ili gruba nepažnja. Odgovornost za normalnu upotrebu je isključena.
14.3. Sa zaključenjem ugovornog odnosa pristaje izričito nalodavac, da nalogoprimac podatke iz ugovornog odnosa sukladno zakonu o zaštiti podataka u svrhu obrade podataka snimi, i zadržava si pravo da podatke ako je potrebno za ispunjenje ugovornog odnosa prenese trećim osobama (npr. paketnim službama, špedicijama , osiguranjima ) .
14.4. Ako nije drugačije pismeno dogovoreno, vrijedi da dostavljeni podaci u svrhu izrade nisu povjerljivi. Bez izričitog odobrenja nalogodavca, zadržavamo si pravo da primjerke iz narudžba koristimo kao uzorke kvalitete i šaljemo ih trećim osobama.

15. Nadležnost suda

Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojati će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja. Na uvjete poslovanja i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08).

Politika privatnosti - Izjava o zaštiti privatnosti

POŠTUJEMO VAŠU PRIVATNOST I ZATO SU VAŠI PODACI KOD NAS SIGURNI

Vaši podaci obrađivat će se u svrhu slanja informacija o našim ponudama, novostima i događanjima,kupnje na našoj web stranici i dostave naših proizvoda na Vašu adresu, te u svim mailovima imate mogućnost odjave s liste primatelja. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka na vaš zahtjev omogućit će vam se pristup podacima kao i eventualni ispravak istih. Zaštita vaših osobnih podataka znači da: •  nikada nećemo zloupotrijebiti vaše osobne podatke na bilo koji način •  vaš kontakt i osobne podatke dajemo na uvid trećim osobama koje nam daju podršku u uslugama koje mi nudimo Vama tj. -partnerima i pružateljima usluge tiska, logistike i transporta -knjigovodstvenom servisu •  bilo kada se možete odjaviti iz bilo koje od naših email lista. Sve naše online aktivnosti su u skladu s europskim zakonodavstvom (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC i Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) i nacionalnim zakonodavstvom Republike Hrvatske (Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o elektroničkom poslovanju, itd.). Vizavi obrt se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima koji su potrebni za ispunjenje naših obveza, informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Vizavi obrta i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Web stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama koje nudi obrt Vizavi. Stranice služe kao elektroničko prodajno mjesto obrta. Vizavi obrt ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene. Vizavi obrt se obvezuje primjenjivati maksimalne mjere sigurnosti u svrhu zaštite interesa kupaca i sprječavanja eventualnih zlouporaba informacija. Transakcije plaćanja kreditnim i/ili debitnim karticama obavljaju se zaštićenim protokolom SSL uz uporabu 128-bitne enkripcije, što se u svijetu smatra sigurnim načinom obavljanja novčanih transakcija. Vizavi obrt ne može se smatrati odgovornim za zlouporabe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao posljedica tehničko-sigurnosnog propusta sustava web trgovine ili propusta djelatnika Vizavi obrta. Registracijom na stranicama ove web trgovine potvrđujete da ste u cijelosti upoznati te prihvaćate ovdje navedene uvjete korištenja.

1. NAŠI STAVOVI  O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI PODATAKA

Privatnost korisnika i zaštita podataka su ljudska prava Imamo dužnost voditi brigu za korisnike i njihove podatke Podaci su odgovornost, oni trebaju biti prikupljeni i obrađeni samo kada je  to zbilja neophodno Ne volimo i ne podržavamo SPAM, kao ni vi! Nikad nećemo prodavati, iznajmljivati ili na drugi način distribuirati ili javno objavljivati vaše osobne podatke

2. RELEVANTNI PRAVNI OKVIR

Zajedno s našim poslovnim i internim računalnim sustavima, ova je web stranica osmišljena u skladu sa sljedećim nacionalnim i međunarodnim zakonima vezanim uz zaštitu podataka i privatnost korisnika: Direktiva EU o zaštiti podataka  (DPD) Zakon o zaštiti potrošača Zakon o zaštiti osobnih podataka Opća uredba o zaštiti podataka EU (GDPR) Sukladnost ove web stranice gore navedenim zakonskim propisima vjerojatno znači da je ta web stranica sukladna s zakonima o zaštiti podataka i privatnosti korisnika koje su postavile i mnoge druge zemlje. Ako niste sigurni je li ta web lokacija u skladu s posebnom zakonskom regulativom o zaštiti podataka i zakonima o zaštiti podataka u vašoj domovini, obratite se našem službeniku za zaštitu podataka (pojedinosti o tome možete naći u članku 7) radi pojašnjenja.

3. OSOBNE INFORMACIJE KOJE SE PRIKUPLJAJU I ZAŠTO SE PRIKUPLJAJU

Ova web stranica prikuplja i koristi osobne podatke iz sljedećih razloga: 3.0 Koristimo Vaše podatke između ostalog da upravljamo Vašom registracijom kao korisnika, da upravljamo Vašom kupnjom proizvoda i usluga koje nudimo i da odgovorimo na Vaše upite i šaljemo ponude. 3.1 Praćenje posjeta web lokaciji Kao i većina web stranica, ova web lokacija upotrebljava Google Analytics (GA) za praćenje interakcije korisnika. Koristimo ove podatke kako bismo utvrdili broj ljudi koji upotrebljavaju našu web stranicu kako bismo bolje razumjeli kako pronalaze i upotrebljavaju našu web stranicu i da vidimo njihovo putovanje kroz web stranicu. Iako GA bilježi podatke kao što su vaša geografska lokacija, vaš uređaj, internetski preglednik i operativni sustav, nijedan od tih podataka ne može vas osobno identificirati. GA također bilježi IP adresu računala koja bi se mogla koristiti za osobnu identifikaciju, ali Google nam ne daje pristup tome. Google smatramo obrađivačem podataka treće strane (pogledajte članak 4 u nastavku). GA upotrebljava kolačiće, a detalje o njima možete pronaći na Googleovim vodičima za razvojne programere. Naša web stranica koristi implementaciju analytics.js GA. Onemogućavanje kolačića na vašem internetskom pregledniku zaustavit će GA da prati bilo koji dio vašeg posjeta bilo kojem dijelu ove web stranice.   3.2 Email adresa za kontakt Ukoliko nas odlučite kontaktirati putem email adrese za kontakt, niti jedan od podataka koje isporučujete neće biti pohranjen na ovoj web stranici i neće biti prenesen / obrađen od strane bilo kojeg od trećih strana obrađivača podataka koji su definirani u članku 6. Umjesto toga podaci će se prikupljati u e-pošti i bit će nam poslani putem Simple Mail Transfer Protokola (SMTP). Naši SMTP poslužitelji zaštićeni su TLS-om (ponekad poznatim kao SSL) što znači da je sadržaj e-pošte šifriran pomoću SHA-2, 256-bitne kriptografije prije slanja preko interneta. Sadržaj e-pošte dešifriraju naša lokalna računala i uređaji.   3.3 Newsletter Ako se odlučite prijaviti na našu newsletter listu, email adresa koju nam pošaljete prosljeđuje se softverskoj platformi koja nam pruža usluge e-mail marketinga. Email adresa koju šaljete neće biti pohranjena u vlastitoj bazi podataka ili na nekom od naših internih računalnih sustava. Vaša adresa e-pošte ostaje unutar baze podataka navedene platforme dokle god nastavljamo koristiti usluge te platforme za email marketing ili dok ne zatražite odjavu s newsletter liste. To možete učiniti tako što ćete otkazati pretplatu pomoću linkova za otkazivanje pretplate koji se nalaze u svim newsletterima koje vam šaljemo ili tako da zatražite odjavu putem kontakt email adrese. Ako ste mlađi od 16 godina, morate dobiti pristanak roditelja prije nego što se prijavite na naš newsletter.

4. PARTNERSKE FIRME KOJE OBRAĐUJU PODATKE (TREĆE OSOBE)

Koristimo određeni broj usluga poslovnih partnera za obradu osobnih podataka u naše ime. Ove firme su pažljivo odabrane i sve su u skladu s propisima navedenim u članku 2.

5. KRŠENJE PRIVATNOSTI PODATAKA

O svakom kršenju privatnosti podataka iz naše baze ili baze bilo kojeg od naših partnera obavijestit ćemo sve relevantne osobe i nadležna tijela u roku od 72 sata od prekršaja, ako je očigledno da su ukradeni podaci spremljeni na način da se može otkriti identitet vlasnika podataka.

6. PROMJENE IZJAVE O PRIVATNOSTI

Ova izjava o privatnosti može se s vremena na vrijeme mijenjati u skladu s zakonodavstvom ili razvojem industrije. Nećemo eksplicitno obavijestiti naše klijente ili korisnike web stranica o tim promjenama. Umjesto toga, preporučujemo da povremeno provjeravate ovu stranicu za sve izmjene izjave. Ovdje možete provjeriti koje Vaše podatke imamo spremljene i zatražiti njihovo brisanje. Upišite svoj email i na Vašu email adresu stići će email u kojem će biti poveznica putem koje možete vidjeti koje Vaše podatke imamo spremljene.