kontrola podataka

Formati datoteka

Formati koji su pogodni za naš tisak su: JPEG-, TIFF-, ili PDF-Datoteke. .
Ostali formati npr. Word, Publisher, … su uz nadoplatu + 120 kn (uključen Pdv.) također mogući. .

 • Obratite pažnju da su Vaše datoteke za tisak PC kompatibilne. Mac-datoteke trebaju obavezno biti dostavljene kao „Windows-kompatibilne“ .
 • Deaktivirajte Owerprinting funkciju“ ili postavite je na „False“, inače nismo u mogućnosti garantirati za besprijekoran tisak.
 • Postavite sive i crne površine ili dijelove dizajna uvijek u K-vrijednostima (npr. Cyan 0%, Magenta 0%, Yellow 0%, K 100% ili siva vrijednost npr.. K 70%), tako da se dobije čista slika za tisak.

Poštujte slijedeće informacije za stvaranje datoteka za tisak:
TIFF-Datoteke:
Sve postojeće razine moraju se reducirati na razinu pozadine. Sve postavljene oznake za rez, kao i (za CMYK dodatno) upotrijebljeni „Alphakanali“, maske za nivoe ,trebaju se izbrisati . Opcija komprimiranja slike u Photoshopu treba postaviti na „bez“ .
JPEG-Datoteke:
Kod ovog formata datoteke obratite pažnju da kod snimanja u JPEG prozorčiću, uz „maksimalne postavke kvalitete“ i baseline standard je potrebno aktivirati.
JPEG 2000 Datoteke:
Sve postavljene oznake za rez, kao i (za CMYK dodatno) upotrijebljeni „Alphakanali“, maske za nivoe ,potrebno je izbrisati.
PDF- Datoteke (po PDF/X-3 Standardu):

 • PDF-Datoteka treba bit kompatibilna za ISO PDF/X-3:2002 Standard.
 • Snimite PDF uvijek kao PDF-Verzija 1.3 i kompatibilna za Acrobat 4.0 na dalje.
 • Sve slike i profili boja trebaju biti ugrađeni.
 • Samo tiskovni elementi su dozvoljeni, to znači bez komentara , polja za formulare ili video.
 • PDF-Datoteke koje sadrže OPI-spojeve, nije moguće tiskati.
 • Dozvoljene boje su CMYK i skala sive.
 • Transfer funkcije (Gradacijske krivulje) nisu dozvoljene.
 • Ne dostavljati Photoshop PDF. Napravite u Photoshopu uvijek jednu JPEG- ili TIFF-Datoteku.
 • Ne dostavljati CorelDRAW PDF., može doći do netransparentnog prikaza boja . Napravite u CorelDRAW-u uvijek JPEG-datoteku.
 • Sav tekst prebaciti u krivulje.
 • Sve postojeće razine trebaju se reducirati na razinu pozadine. Sve postavljene oznake za rez, kao i (za CMYK dodatno) upotrijebljeni „Alphakanali“, maske za nivoe ,potrebno je izbrisati.
 • PDF Datoteke u pravilu bi trebalo stvoriti sa Adobe Acrobat Distillerom.
 • PDF-Datoteke ne štititi sa lozinkama.

Format datoteke/Napust-Linija reza-Sigurnosno područje

 • Napust je dodatak sa svake strane dokumenta koji se obrezuje u procesu dorade Rez (Završni format + 1mm reza „gore, dolje, lijevo, desno“ = Format datoteke). Pozadinu izraditi preko rezne linije. Kod letaka (flyera) molimo izraditi pripremu sa 1mm napusta. Kod presavijenih letaka vizitki, memoranduma i brošura dodati 2 mm napusta . Plakate molimo izraditi sa 3 mm napusta. Vaša priprema za tisak bit će plasirana u 100% centru, obratite pažnju ako je Vaša priprema veća od one koja je od nas zadana postoji mogućnost da će dijelovi dizajna ili teksta biti odrezani , u suprotnom ako je Vaš format datoteke manji od zadanog postoji mogućnost da dobijete neželjeni bijeli rub oko Vaše grafičke pripreme.
 • Slanje datoteke: Ako imate okomit raspored, molimo vas šaljite Vašu pripremu u okomitom formatu. Pri vodoravnom rasporedu, molimo vas šaljite Vašu pripremu u vodoravnom formatu.
 • Sigurnosno područje: Sve važne podatke ( tekst,ime, logo, dijelove dizajna ..) potrebno je udaljit od ruba reznog područja za 4mm sa svake strane.

Izuzeci:

 • Kod 135g brošura klamanih, 11 mm.
 • Kod 135g brošura sa debljim koricama sa klamanjem, 12 mm.
 • Stranice od kataloga koji su klamani u skladu sa skicama postavit kao duple stranice sa brojevima stranica.
 • npr. proizvod DIN A4 8-Stranica:
 • Molimo Vas nemojte označavati preklopne,rezne linije, rubne okvire.
 • Ako želite okvir oko Vašeg motiva potrebna je minimalno 5mm debljina linije okvira od ruba formata datoteke.
 • Iz tehničkih razloka u proizvodnji moguća je tolerancija linije reza od 1mm, i linije preklopa do 2mm.
 • Kod brošura koje su klamane moguća je tolerancija do 4mm.

Rezolucija

Vaše pripreme za Offset tisak moraju sadržat minimalnu rezoluciju od 300 dpi, kod plakata dovoljna je rezolucija od 250 dpi . U suprotnom dolazi do gubitka kvalitete kod tiska. Ugrađene grafike kao npr logo.., također postaviti u visokoj rezoluciji, ako želimo izbjegnut pikseliranje ili slabu oštrinu. Podatke sa preniskom rezolucijom ne smiju se interpolirati“ pojačavati“, nego trebaju ispočetka biti postavljene sa potrebnom rezolucijom.

Slova/Fontovi

 • Sva slova/fontove potrebno je prije postavljanja zatvorene datoteke (PDF) prebaciti u Krivulje. Obratite pozornost da je i razmak potrebno prebaciti u krivulje.
 • Crni tekst postavit u 100% crno, miješana crna može dovest do nečistog teksta.
 • Upotrijebite jednu pozitivnu debljinu linije od 0,08mm(=kada je crnu Liniju/Slova na bijelu/svijetlu pozadinu potrebno otisnut ) i jednu negativnu od 0,17mm (= kada je bijelu Liniju/Slova na crnu/tamnu pozadinu potrebno otisnut). Posebno obratite pozornost da kod smanjivanja grafike debljina linija ne postane premalena.

Model boja

 • Pripreme molimo uvijek u color modu CMYK (Euroskala) dostaviti. Nemojte stavljati na svim 4 bojnim proizvodima ukrasne i posebne boje jer dovode do pogrešne interpretacije u bojama. Ako koristite posebne boje zamijenite ih odgovarajućim CMYK vrijednostima , osim ako se ne odnosi na proizvode sa posebnim bojama kao memorandumi u 2/0 ili 2/1 omjeru! U tom slučaju možete za prednju stranu stavit jednu HKS nijansu i „K“=crna.
 • Obratite pozornost da kod reprodukcije boja kod kalibriranih uređaja (npr monitor, pisač) postoji mogućnost jakog odstupanja od tiskanog proizvoda. Unatoč brižnoj i redovitoj kalibraciji strojeva za tisak može se dogoditi da kod dva naloga za tisak sa jednakim motivom dođe do određenih odstupanja u bojama. Na temelju različitih debljina papira može se dogoditi da kod kataloga sa debljim omotom dođe do razlike između omota i unutrašnjosti u prikazu boja.

Pokrivenost/Zasićenost bojama

Obratite pozornost da vrijednosti boja u separaciji boja iznose minimalno 7% , u suprotnom postoji opasnost da će Vaš proizvod prilikom tiskanja biti nedovoljno reproduciran!
Ukupan nalog boja preko 300% može dovesti do negativnog rezultata kod gotovog proizvoda.

Smjer papira

Odnosi se na smjer vlakana u odnosu na tiskovni arak.
U proizvodnji postoji mogućnost da je papir okrenut u krivom smjeru , pa posljedica okolnosti radi može bit u vidu laganog pucanja papira na liniji savijanja.

Kontrola datoteke JPEG ili TIFF + 40 kn (uključen pdv.)

Mi kontroliramo Vaše datoteke na min. 300dpi (u originalnoj veličini), liniju reza, model boja (bit će automatski u CMYK prebačena) i format datoteke. Kod datoteka koje nisu korektno postavljene, informiramo vas putem E-maila ako nismo u mogućnosti sami korigirati grešku.

Naravno ne garantiramo za pravopisne greške i odstupanju u prikazu boja kao i za linije za preklop ukoliko su naznačene

Kontrola datoteke PDF + 80 kn (uključen pdv.)

Kontroliramo da li su tekst i slike embedirane. Ne mogu sve PDF specifikacije kao transparentnost ,debljina linija, zasićenost bojama biti kontrolirane. Ako je moguće greške će biti otklonjene od naših grafičara, u suprotnom biti će te obaviješteni E-mailom sa molbom da otklonite greške.

Naravno ne garantiramo za pravopisne greške i odstupanju u prikazu boja kao i za linije za preklop ukoliko su naznačene.

Kontrola otvorenih datoteka + 120 kn (uključen pdv.)

Nudimo mogućnost uz minimalnu naknadu pripremu Vaših otvorenih datoteka iz mnogih Programa kao npr. CorelDRAW, QuarkXPress, Word, Excel, PowerPoint i Publisher. Odaberite ovu opciju ako niste u mogućnosti izraditi JPEG, TIFF ili PDF datoteku pripremljenu za tisak.

Nakon pripremljene datoteke poslat ćemo vam e-mail gdje možete još jednom provjerit podatke. Tek nakon što telefonski odobrite datoteku za tisak , bit će tiskana. Molimo kontrolirajte dostavljenu vam datoteku detaljno!

Naravno ne garantiramo za pravopisne greške i odstupanju u prikazu boja kao i za linije za preklop ukoliko su naznačene.

Osnovna kontrola datoteke + 0,00 kn

Male greške Vaše datoteke za tisak biti će besplatno otklonjene kod naše osnovne kontrole . Tu spadaju sljedeće točke:

 • Datoteke koje ne odgovaraju našim predlošcima boja biti će konvertirana na naš standard (EUROSCALA COATED V2) .
 • Prilagodba datoteke (npr. dodati, korigirati liniju reza , , proporcionalna prilagodba formata , , ako postoji mogućnost s obzirom na aspekt oblikovanja)
 • Profil boja
 • Konvertiranje ukrasnih boja ili alternativne prostore boja u čiste boje procesa
 • Micanje oznaka linije reza
Ovdje nećete biti posebno obaviješteni, osim ako vaše datoteke sadrže neke greške, kao npr: Format datoteke nije identičan sa formatom narudžbe, ili ako nisu pogodne za Naš Offset tisak npr: Dokumenti iz MS Office paketa kao PowerPoint, Word itd.,biti će te obaviješteni putem E-Maila.

Savjet: Molimo vas odaberite opciju“ otvorene datoteke „ u kontroli datoteka ako nam dostavljate datoteke iz sljedećih programa: (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, CorelDRAW, ……).

Važna napomena

Kod naloga datoteka sa greškom rok dostave se može odužiti. Naznačeni termini isporuke kod proizvoda vrijede tek od primitka korektno pripremljenih datoteka za tisak ,odnosno nakon odobrenja za tiskanje.
Troškovi kontrole datoteke obračunavaju se samo jednom, kao i kod višekratne kontrole iste narudžbe. Ne proslijeđujte ogledne (ili probne) datoteke u niskoj rezoluciji, ako će biti greškom tiskane , nismo u mogućnosti preuzeti odgovornost! .

Kontrola preko pošte + 122,50 kn (uključen pdv) po stranici- obavezna kontrola boja

Kontrola boja simulira rezultat tiska, što Vam omogućuje kontrolu teksta i boja. Isporučujemo ga do formata A3. Svi formati koji su veći od DIN A3 su (plakati, posteri), biti će smanjeni proporcionalno na taj format. Molimo obratite pozornost da ne isporučujemo na naručenom papiru i bez daljnje obrade (rezanje, preklapanje, klamanje .

Odnosi li se kontrola na brošuru, izvest će se samo kontrola prednje i stražnje strane omota. Želite li i kontrolu unutarnjih stranica, molimo Vas kontaktirajte nas putem telefona. Naši suradnici mogu vas informirati o odgovarajućim cijenama.

Kod HKS-Boja , Neonpapira i Blueback papira i Offset papira nije moguća kontrola boja.

Molimo obratite pozornost da se rokovi izrade odužuju do Vaše potvrde da dajete odobrenje za tiskanje.

Screenproof + 8,- kn (uključen pdv.)

Napraviti ćemo i dostavit Vama digitalni pregled Vašeg proizvoda. Obratite pozornost da boje nisu identične sa rezultatom gotovog proizvoda. Daje Vam mogučnost prosudbe Vaših podataka i dizajna . Pažnja: Prije nego počinje stvarna produkcija ,potrebna nam je Vaša dozvola za početak tiskanja.

Kod nepoštivanja naših specifikacija datoteka ne preuzimamo odgovornost!


Copyright © 2015 YESPRINT. All Rights Reserved.